Back to back là để chỉ các bài tập liên tiếp trong 2 ngày hoặc cũng có thể ngay trong ngày. Mục đích của các bài tập back to back là để tăng cường mức độ quen với mệt mỏi của cơ bắp.

Ví dụ: Back to Back Long Run có thể hiểu đơn giản là chạy 2 bài chạy dài trong 2 ngày liên tiếp. Việc chạy như vậy là bắt chân bạn phải chạy ngay sau hôm chạy dài, trong khi chân chưa đủ thời gian để hồi phục 100%. Như vậy, cơ thể bạn sẽ quen với việc phải hoạt động cường độ cao và mệt mỏi. Có câu nói: “Trong marathon, cuộc đua chỉ bắt đầu từ KM thứ 32”? Đó là vì lúc đó cơ thể bạn đã thấm mệt và có nguy cơ “đụng tường”. Để vượt qua bức tường này, cơ thể bạn cần quen với cảm giác chạy trong mệt mỏi. Và back to back là một trong những bài tập giúp cơ thể bạn vượt qua bức tường đó an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *