Cadence có thể hiểu đơn giản là nhịp bước chạy hay số bước chạy trên 1 phút. Cadence được tính toán đựa theo các đồng hồ có chức năng GPS hoặc bằng cách đếm thủ công số lần bàn chân tiếp trong 1 phút.

Trước đây tiêu chuẩn vàng là 180 bước /phút, nhưng bây giờ có những nghiên cứu cho thấy tiêu chuẩn này không phù hợp nữa khi Cadence còn ảnh hưởng bởi cơ địa của mỗi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *