DNF là từ viết tắt của Did Not Finish, nghĩa là không hoàn thành cuộc thi. Thuật ngữ được sử dụng trong các cuộc thi đường trường như đạp xe, chạy bộ, chạy triathlon, dành để gọi những vận động viên không thể hoàn thành cự ly theo thời gian quy định của cuộc thi (cut-off-time).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *