Thuật ngữ đạp xe “domestique” (ám chỉ một thành viên hỗ trợ của một đội đua xe đạp chuyên nghiệp) xuất phát từ tiếng Pháp có nghĩa là “người hầu”. Tuy nhiên, bạn đừng dễ hiểu lầm ý nghĩa thuần túy của từ domesstique. Vì đây là người giữ vai trò khá quan trọng, họ hy sinh thay phiên chạy dẫn đầu cho đội trưởng – đây là cách vừa bảo vệ vừa giúp những hạt giống trong đội được dưỡng sức để cần cho những lúc quan trọng, Vọt hay Leo dốc. Ngoài ra các domestique còn phải lo việc tiếp tế nước bình và thức ăn trưa cho đàn anh, sẵn sàng đưa xe của mình cho những vận động viên nòng cốt trong đội bị tai nạn. Đây là những người hy sinh thành tích cá nhân để hỗ trợ và nghĩ tới thành tích của một tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *