Echelon là một cách xếp đội hình đạp xe theo cấp bậc tạo ra 1 đường chéo để chắn gió ngang thay vì xếp trước sau như trong Peloton.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *