Lactate Threshold (LT) được định nghĩa là ngưỡng khi bạn vận động với cường độ cao mà lượng axit lactic sinh ra tương đương lượng mà cơ thể có thể đào thải, dẫn đến sự bùng nổ axit lactic trong cơ thể.

Ngưỡng lactate của bạn được xác định bằng tốc độ cao nhất bạn có thể chạy mà không sản sinh ra lượng axit lactic nhiều hơn so với mức cơ thể có thể sử dụng và tái chuyển hoá thành năng lượng. Tốc độ này thường ở mức đâu đó gần với tốc độ chạy đua cự li 10 dặm hay chạy đua bán marathon. Vì vậy, một cuộc chạy tempo hay chạy ngưỡng lactate đơn giản là một bài tập chạy trong đó bạn chạy ngay sát dưới (chậm hơn) hoặc đúng bằng tốc độ ngưỡng nói trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *