Power là năng lượng sinh ra, được tính bằng đơn vị Watt. Đây là chỉ số được dùng rất phổ biến trong môn xe đạp. Power giúp xác định độ nặng/nhẹ khi đạp và được đo bằng dụng cụ chuyên dụng là power meter.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *