Thanh năng lượng Hammer Bar

70,000 VND

  • Thực phẩm thật chất lượng thật
  • Cung cấp năng lượng đáng tin cậy và kéo dài
  • Tăng độ bền và tăng hồi phục
  • Tiêu hóa dễ dàng
Thanh năng lượng Hammer Bar