Chỉ số Training Stress Score (TSS) được TrainingPeaks đưa ra để ước lượng khối lượng tập luyện được tạo ra bởi 1 bài tập (workout) dựa trên cường độ và thời lượng. Ví dụ 1 bài tập trong vòng 1 giờ ở cường độ cao nhất (Lactate Threshold) sẽ có điểm TSS là 100.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *